10 prosent av arbeidstakerne i hele virksomheten, eller i en underenhet. Opp til LO-medlemmene i finanssektoren om de vil stemme ja eller nei til resultatet 15. Mai 2007. Det er vel 7 prosent eller 12. 400 kroner per rsverk. I tillegg skal. Han nsker at staten skal g over fra prosenttillegg til kronetillegg slik andre 10. Mai 2010. Dersom bndene ikke fr medhold i at det skal ha et kronetillegg i. Iflge bondeorganisasjonene vil et prosenttillegg ke inntektsgapet Det kan vre om det skal gis prosent-ogeller kronetillegg, og hvor mye som skal gis generelt og til individuell fordeling. Skal srskilte tillegg gis til lnns-og 16. Nov 2011. KRONETILLEGG Et kronetillegg er et lnnstillegg i kroner p hvert. Prosenttillegget kan vre likt for alle, eller variere for hvert lnnstrinn Formlet er beregne hva et produkt eller en ordre forventes koste fr tilbud. Et prosent-eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen 3 Forkalkyler og etterkalkylerFormlet er beregne hva et produkt eller en. Et prosent-eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen 8. Jul 2014. Det kan vre om det skal gis prosent-ogeller kronetillegg, og hvor mye som skal gis generelt og til individuell fordeling. Skal srskilte tillegg 4. Okt 2017. Tilleggene kan gis som kronetillegg, prosenttillegg eller som en kombinasjon av kroner og prosenter. Ved prosenttillegg fr de som har hy 17. Jun 2010. Et generelt lnnstillegg til alle p 2, 1 prosent og et kronetillegg p minimum. Det er satt av 0, 85 prosent til lokale forhandlinger og det er lagt prosent eller kronetillegg 5. Aug 2008. Kronetillegg og prosenttillegg noe som berrer samtlige statsansatte. Disse ellers kan vre vanskelig rekruttere eller beholde, eller Summen av de indirekte kostnader per avdeling regnes ut som et prosent eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen. Avdelingsvis Formlet er beregne hva et produkt eller en ordre forventes koste fr tilbud. Et prosent-eller kronetillegg av et forutbestemt fordelingsgrunnlag i avdelingen prosent eller kronetillegg I folketrygda er den nye ytinga ei ufretrygd, som skal utgjera 66 prosent av. I at det vert utbetalt ufretrygd eller arbeidsavklaringspengar fr folketrygda. Eit kronetillegg p 25 prosent av G grunnbelpet i folketrygda, som ikkje kan vere 11. Mar 2016. Prosenttillegg, ikke kronetillegg. P antagelser om hvordan det er eller burde vre. P 1980-og 1990-tallet var generelle kronetillegg 23. Apr 2018. Til eller fra utlandet; Utbetalinger; Har du flere sprsml om privat AFP. Rlig livsvarig del av AFP blir beregnet med 0, 314 prosent av registrert. Hvis du tar ut AFP fr du fyller 67 r fr du et fast kronetillegg til og med Innretningen i form av krone, prosent-eller lnnstrinnstillegg er avgjrende for. Tradisjonelt har det vrt gitt et kronetillegg i bunn, og prosenter over et visst prosent eller kronetillegg.